79. Jelgavas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10149
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8053
Piedalījušos vēlētāju skaits
8048

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Gunārs Preinbergs
5153
2809
Jurijs Semencovs
2683
5279