78. Daugavpils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8439
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6954
Piedalījušos vēlētāju skaits
6937

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jevgeņijs Jagupecs
5798
1138