77. Daugavpils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9472
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6182
Piedalījušos vēlētāju skaits
6181

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Grigorijs Agafonovs
3287
2861
Antons Marcinkevičs
2549
3599