76. Daugavpils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
12100
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8438
Piedalījušos vēlētāju skaits
8434

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jevgeņijs Drobots
4931
3386
Alfrēds Smuļko
3020
5297