74. Daugavpils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
12572
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8887
Piedalījušos vēlētāju skaits
8881

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Vladimirs Žarkovs
4956
3870
Ivans Jahimovičs
3598
5228