72. Daugavpils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
7676
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
5061
Piedalījušos vēlētāju skaits
5055

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Vladimirs Rodins
2803
2163
Ģertrūde Kudiņa
2004
2962