71. Daugavpils vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11937
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8168
Piedalījušos vēlētāju skaits
8161

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Aleksejs Vidauskis
5636
2441
Bruno Jansons
2198
5879