7. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11775
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8498
Piedalījušos vēlētāju skaits
8489

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Oļegs Batarevskis
5347
3013
Aleksejs Udačins
2783
5577