69. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8452
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6961
Piedalījušos vēlētāju skaits
6954

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Atis Kramiņš
4056
2857
Vjačeslavs Kovilovs
2749
4164