68. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9007
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7452
Piedalījušos vēlētāju skaits
7440

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Valerijs Priščepovs
4062
3320
Jānis-Aivars Baškers
2873
4509