67. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10518
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8394
Piedalījušos vēlētāju skaits
8200

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Māris Budovskis
4109
4043
Viktors Kotovs
3906
4246