66. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8222
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6760
Piedalījušos vēlētāju skaits
6756

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Aivars Endziņš
3843
2880
Vera Golubeva
2799
3924