64. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
12112
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9311
Piedalījušos vēlētāju skaits
9304

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Andrejs Beluha
6449
2827
Boriss Gusevs
2506
6770