63. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11162
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
9082
Piedalījušos vēlētāju skaits
9076

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Mihails Stepičevs
4554
4488
Pāvels Vaļters
4145
4897