62. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8623
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7302
Piedalījušos vēlētāju skaits
7303

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Viktors Alksnis
4414
2828
Vladimirs Jaronis
2455
4787