61. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9867
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7461
Piedalījušos vēlētāju skaits
7438

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Freimanis
4662
2714
Genādijs Dubickis
2582
4794