6. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9803
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7612
Piedalījušos vēlētāju skaits
7597

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Indulis Ozols
4776
2771
Tatjana Kuzņecova
2684
4863