59. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10954
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8585
Piedalījušos vēlētāju skaits
8582

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Sergejs Dīmans
4414
4083
Sergejs Blažēvičs
3950
4547