58. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9355
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7523
Piedalījušos vēlētāju skaits
7513

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Mihails Gavrilovs
3922
3557
Vilnis Baltiņš
3481
3998