57. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9448
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7513
Piedalījušos vēlētāju skaits
7511

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Einars Cilinskis
5188
2307