56. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10152
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8228
Piedalījušos vēlētāju skaits
8224

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ivars Ēlerts
5045
3124
Vladimirs Malahovs
2946
5223