55. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9631
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7718
Piedalījušos vēlētāju skaits
7711

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Arturs Punovskis
5417
2226
Konstantins Matvejevs
2126
5517