54. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9294
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7713
Piedalījušos vēlētāju skaits
7709

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Mārcis Cīrulis
4375
3278
Pēteris Lobanovs
3100
4553