53. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8905
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7057
Piedalījušos vēlētāju skaits
7050

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Andris Teikmanis
4195
2760
Krišjānis Eihmanis
902
6053
Oksana Kašica
1723
5232