52. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10183
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7821
Piedalījušos vēlētāju skaits
7817

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Juris Karlsons
4111
3647
Andris Bērziņš
1300
6458