51. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8007
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6112
Piedalījušos vēlētāju skaits
6107

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Broņislavs Salītis
4802
1297