5. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11810
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8698
Piedalījušos vēlētāju skaits
8692

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ģirts Krūmiņš
5011
3604
Dmitrijs Žiļins
3434
5181