49. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10879
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8156
Piedalījušos vēlētāju skaits
8151

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Edgars Eglītis
4475
3615
Aleksandrs Vobisčēvičs
3252
4838