48. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9623
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7320
Piedalījušos vēlētāju skaits
7305

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Anatolijs Aleksejevs
4049
3146
Egīls Beinarovičs
1155
6040
Vilens Tolpežņikovs
1874
5321