45. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9687
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7259
Piedalījušos vēlētāju skaits
7248

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ivans Prokofjevs
4699
2528