42. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9475
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6897
Piedalījušos vēlētāju skaits
6892

Deputātu kandidātiSarīkot atkārtotu balsošnu 1990.gada 1.aprīlī
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Vladimirs Mihailovs
2525
4287
Boriss Andrejevs
1042
5770
Romans Vitkovskis
3119
369342. Rīgas vēlēšanu apgabals
01.04.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9504
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6656
Piedalījušos vēlētāju skaits
6654

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Vladimirs Mihailovs
3534
3095
Romans Vitkovskis
3029
3600