40. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10888
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8005
Piedalījušos vēlētāju skaits
8001

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Tatjana Ždanoka
4087
3853
Nikolajs Kirjakovs
3571
4369