4. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10079
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7760
Piedalījušos vēlētāju skaits
7717

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Aleksandrs Kiršteins
5924
1793