38. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9553
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7580
Piedalījušos vēlētāju skaits
7562

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ivans Ivanovs
4484
3032
Sandra Kalniete
2933
4583