37. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9090
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7232
Piedalījušos vēlētāju skaits
7230

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Leonīds Kurdjumovs
3620
3565
Aleksandrs Maļcevs
3429
3756