36. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10158
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7968
Piedalījušos vēlētāju skaits
7965

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Eduards Āboliņš
4264
3635
Imants Cinkuss
3415
4484