34. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9313
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7306
Piedalījušos vēlētāju skaits
7306

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Genadijs Romašovs
3888
3379
Māris Ozoliņš
3281
3986