33. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9142
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7417
Piedalījušos vēlētāju skaits
7404

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Eduards Maharevs
3971
3395
Vija Jākobsone
3314
4052