32. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10138
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7927
Piedalījušos vēlētāju skaits
7924

Deputātu kandidātiVeikt atkārtotas vēlēšanas 1990.gada 13.maijā
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Vladimirs Kostins
3774
4091
Sergejs Jegorjonoks
3793
407232. Rīgas vēlēšanu apgabals
29.04.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10060
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6898
Piedalījušos vēlētāju skaits
6897

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Vladimirs Kostins
3916
2952
Sergejs Jegorjonoks
2822
4046