31. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9098
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6462
Piedalījušos vēlētāju skaits
6454

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Vladimirs Hodokovskis
3923
2481
Ņina Nožinska
2248
4156