30. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10496
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7081
Piedalījušos vēlētāju skaits
7075

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Aleksejs Zotovs
6329
738