3. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
11507
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
8496
Piedalījušos vēlētāju skaits
8483

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Vilnis Eglājs
6972
1504