28. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10235
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7809
Piedalījušos vēlētāju skaits
7808

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Jānis Krūmiņš
5196
2513
Visvaris Millers
1988
5721