27. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
10243
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7547
Piedalījušos vēlētāju skaits
7546

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Romāns Apsītis
5597
1827
Aleksandrs Salenieks
1626
5798