26. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9725
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7408
Piedalījušos vēlētāju skaits
7372

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Rolands Repša
6384
979