25. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
9639
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
7368
Piedalījušos vēlētāju skaits
7360

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Ojārs Kehris
6222
1138