24. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
7708
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6251
Piedalījušos vēlētāju skaits
6251

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Alfrēds Rubiks
3739
2474
Vladislavs Bračs
2260
3953