23. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
8029
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6366
Piedalījušos vēlētāju skaits
6363

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Nikolajs Mihailovs
3233
3094
Jakovs Briskins
2953
3374