21. Rīgas vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
7971
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
6480
Piedalījušos vēlētāju skaits
6471

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Sergejs Zaļetajevs
3375
3067
Viktors Černišovs
2981
3461