201. Ugāles vēlēšanu apgabals
18.03.1990.
Sarakstos reģistrēto vēlētāju skaits
4256
Izsniegto balsošanas zīmju skaits
3658
Piedalījušos vēlētāju skaits
3652

Deputātu kandidāti
Vārds, uzvārds
PAR
PRET
Voldemārs Strīķis
3419
233